Provincie Zuid-Holland selecteert aannemers voor renovatie Julianasluizencomplex in Gouda

(Foto: BAM)

11 juni 2024 – Het Julianasluizencomplex in Gouda verbindt de Hollandse IJssel met het Gouwekanaal en is een belangrijk knooppunt voor de vaarwegen in Zuid-Holland. Delen van het complex zijn aan het eind van hun technische levensduur en aan vernieuwing toe. Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie STROOOM – bestaande uit BAM Infra Nederland, Equans en Demako – geselecteerd om in een bouwteam te komen tot een uitvoeringsontwerp voor renovatie en deze te realiseren, zodat het complex de komende 50 jaar operationeel kan blijven. De bouwteamfase is reeds gestart. We sluiten deze af in de zomer van 2025 en starten daarna met de realisatiefase die ongeveer anderhalf jaar duurt.

Het Julianasluizencomplex bestaat uit twee sluiskolken en vier ophaalbruggen. Voor een toekomstbestendig, veilig sluizencomplex die storingsvrij in werking blijft voor het scheepvaart- en wegverkeer, is modernisering van de bediening en besturing van de sluizen essentieel. Zo heeft het bediengebouw een upgrade nodig voor meer comfort en minder energieverbruik. Daarnaast is conservering van de bruggen en sluisdeuren vereist om het staal voor de komende jaren weer te beschermen tegen roest. Verder moeten bepaalde plekken van de sluiskolk hersteld worden door middel van betonreparaties.
Een aantal renovatiewerkzaamheden aan het complex is vooraf voorgeschreven. Andere zijn onderdeel van de opdracht voor het bouwteam. Provincie Zuid-Holland kiest hiervoor om de expertise van de afzonderlijke bedrijven in de combinatie STROOOM optimaal te benutten en zo samen tot een integrale uitwerking en aanpak te komen.

Essentieel onderdeel van de opdracht voor het bouwteam is een duurzame aanpak van de renovatie, om het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan hergebruik van materialen van de bestaande constructie en het opknappen van bestaande componenten om een langere levensduur te garanderen. Daarnaast streeft provincie Zuid-Holland samen met ons naar het toepassen van alternatieve en CO2-uitstoot besparende conserveringssystemen.

Het Julianasluizencomplex is een belangrijke schakel in het scheepvaart- en wegverkeer en van groot economisch belang. De oudste sluiskolk dateert uit 1936 en is zelfs monumentaal. In 2014 kwam er een tweede sluiskolk naast de bestaande kolk om te kunnen voldoen aan de toenemende beroeps- en recreatievaart. STROOOM neemt zowel de technische uitdagingen als de eisen van monumentenzorg zorgvuldig in acht tijdens de renovatie.

Meer bij BAM>