ProRail zet belangrijke stap realisatie ERTMS

Op 28 april 2020 is ProRail de aanbesteding gestart voor de leverancier van het Central Safety System (CSS), het hart van het digitale treinbeveiligingssysteem ERTMS. Het contract heeft een waarde van € 300 tot 400 miljoen.
ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System, de Europese standaard voor treinbeveiliging. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee maakt de spoorsector de stap van een analoog naar een digitaal spoor. Van hardware naar bits en bites. Het aan te besteden Central Safety System (CSS) vormt de kern van de beveiliging aan de kant van de infrastructuur. Met de aanbesteding op TenderNed is ProRail op zoek naar een leverancier voor de ontwikkeling, levering en instandhouding van het CSS. Volgens ProRail een belangrijke stap in de realisatie van ERTMS.
In de selectie fase van de aanbesteding selecteert ProRail leveranciers die in staat zijn een CSS-implementatie op het gewenste systeemniveau te ontwikkelen en onderhouden. Na de selectiefase is een inschrijvingsfase gepland. Die wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 afgerond met een contract aan de gegunde leverancier.
Het belang van het CSS is volgens ProRail groot. Andere investeringen in ERTMS-gerelateerde projecten komen pas goed tot hun recht wanneer het CSS succesvol geïmplementeerd is. Daarbij moet worden gedacht aan de vernieuwing van het GSM-Rail netwerk, de aanschaf van assentellers of aanpassing van werkprocessen.
Met de implementatie van ERTMS in treinen en infrastructuur staat het Nederlandse spoor volgens ProRail voor een grote verandering. Het luidt de digitale transformatie op het spoor in. Het gaat niet alleen om een technologische verandering, maar ook om een verandering in bestaande processen. Dat vergt in de toekomst aanpassing van alle betrokken organisaties.
ERTMS moet over tien jaar op de drukst bereden stukken spoor in Nederland zijn gebouwd. Het gaat over een groot infrastructureel programma: het kabinet heeft € 2,5 miljard beschikbaar gesteld voor de implementatie en het onderhoud van ERTMS op de eerste zeven baanvakken, bijvoorbeeld tussen Kijfhoek en de Belgische grens. ProRail zet na de zeven baanvakken de landelijke uitrol van ERTMS door als vervanging van het huidige treinbeveiligingssysteem.

ProRail>