ProRail pleit voor uitzonderingspositie voor het spoor

2 mei 2023 – ProRail pleit voor een uitzonderingspositie voor de spoorsector om projecten met het oog op duurzame mobiliteit toch te kunnen uitvoeren. De spoorbeheerder kampt met tekort aan personeel en materiaal. Ondertussen worstelt het met regels rond bijvoorbeeld het opheffen van overwegen en dieren die schade veroorzaken aan spoordijken, zoals dassen en bevers. Ondertussen is er meer werk dan ooit nodig voor het in stand houden van het spoor en het verzorgen van meer spoorcapaciteit in de toekomst. In sommige situaties worstelt het bedrijf ook met regels rond stikstof.
Dat schrijft ProRail in haar jaarverslag 2022.
Het bedrijf constateert dat het werkpakket groeit, terwijl er te weinig mensen en materialen beschikbaar is om dat werk te doen. ProRail verwacht dan ook dat er momenten komen waarop pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt; keuzes die gevolgen hebben voor de reiziger, het goederenvervoer en de bereikbaarheid van steden en dorpen.
Om de omvang aan te geven: jaarlijks verspijkert ProRail ongeveer 1,3 miljard euro aan spoorprojecten. In 2025 groeit dit naar 1,8 miljard euro.
ProRail Met alle internationale uitdagingen waar de wereld mee kampt, is het bijna niet te doen om al de werkzaamheden tot 2030 volgens planning uit te voeren.
De factoren die de plannen onder druk zetten, zijn personeelstekorten, materiaal- en materieeltekorten, en beperkte ruimte op het spoor voor buitendienststellingen. Daar bovenop spelen er onzekerheden over wet- en regelgeving rond stikstof en ballast.
ProRail schat dan ook dat met de huidige manier van werken van het geplande werkpakket van 2025 tot 2029, vermoedelijk zo’n 20 tot 25 procent niet volgens planning kan worden uitgevoerd. Werkzaamheden verschuiven dan naar een later moment. ProRail zegt er op te sturen om de 20 tot 25 procent die niet volgens plan kan worden gerealiseerd omlaag te brengen naar zo’n 15 procent.

Volgens CEO John Voppen werkt het bedrijf mede in het kader van de stikstofproblematiek hard aan verduurzaming. Dit helpt om zoveel mogelijk projecten door te kunnen laten gaan. ProRail streeft ernaar om in 2030 emissievrije bouwplaatsen te hebben. Daarnaast werkt het bedrijf aan emissievrij spoorvervoer, zoals elektrificering en waterstof- en batterijtreinen op trajecten waar nu dieseltreinen rijden. De CEO pleit dan ook voor een uitzonderingspositie voor de spoorsector. ‘Helaas is niet alles mogelijk in het verduurzamingsproces,’ zegt Voppen op de website van ProRail. ‘Soms zijn de regels zo streng dat als gevolg daarvan spoorprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van ons land in de knel komen.’ Het is volgens hem noodzakelijk dat er beleid komt om duurzame projecten op korte termijn tot uitvoering te laten komen, bijvoorbeeld door het hanteren van ruimere normen tijdens de bouwfase.

(Foto: ProRail)

Veel meer bij Prorail>