ProRail gaat spoortrillingen te lijf met tennisballen en bacteriën

21 maart 2023 – Spoortrillingen verminderen met tennisballen en bacteriën. Het zijn twee van de originele ideeën die ingenieursbureaus, aannemers en ondernemers indienden bij een innovatie-competitie van ProRail. Hierin zocht ProRail naar slimme, innovatieve oplossingen die spoortrillingen bij de bron verminderen. Negen innovaties gaan naar de volgende fase.
De ingediende ideeën die naar de volgende fase gaan, kenden een grote variatie. Veel oplossingen gebruiken nieuwe soorten materialen om trillingen te reflecteren, te absorberen en/of op te breken. In het oog springend is het gebruik van oude tennisballen om trillingen mee te dempen.

De natuur wordt ook om hulp gevraagd: waar de ene partij de ondergrond wil verstijven met bacteriën, wil een andere inzender de effecten van vegetatie op trillingen inzichtelijk maken. Een derde categorie is het slim herontwerpen en realtime meten om daarop het spoor bij testellen. Om zo dus de bronnen van trillingen aan te pakken.
De vijf beste ideeën gaan we volgend jaar testen in de praktijk. Daarbij meten we het effect vóór en het effect na het aanbrengen van de maatregel. Maar zover is het nu dus nog niet. De partijen gaan nu eerst aan de slag om de ideeën in detail uit te werken.
Trillingshinder door spoorvervoer is een actueel probleem. Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen of van werkzaamheden aan het spoor of station. Het ontstaan van trillingen én het effect van maatregelen zijn moeilijk te voorspellen.
Er gaan komende jaren meer treinen rijden en treinen worden ook langer Daarnaast wordt steeds vaker bij het spoor gebouwd. Zonder maatregelen zal de hinder door spoortrillingen toenemen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert ProRail de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen uit. Hiervoor zegt ProRail een divers pallet aan mogelijke maatregelen nodig te hebben.

Foto: ProRail

Meer Prorail>