ProRail gaat 30.000 km kabel nameten met grondradar

9 september 2013 – Spoorbeheerder ProRail gaat met grondradarapparatuur een derde van alle spoorkabels nameten en exacter in kaart brengen. Het helpt vertragingen voor reizigers en bij bouwprojecten voorkomen. Met hulp van ingenieursbureaus Oranjewoud en Movares samen met BAM Headline is daar een methode voor bedacht.
Net als huishoudens en bedrijven, hebben ook spoorvervoerders en treinreizigers soms hinder van schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door werkzaamheden. Het gaat bij ProRail om elektriciteitskabels, maar ook die voor communicatie tussen seinen, wissels en de verkeersleiding. Er zijn de afgelopen decennia zo veel kabels bij het spoor geplaatst, dat het risico op schade bij werkzaamheden is gegroeid. Door ze exacter in kaart te brengen, wordt dat tegengegaan.
Er ligt momenteel circa 100.000 kilometer aan kabels onder de spooremplacementen en langs spoorlijnen in Nederland.
Naast het buiten nameten van circa 30.000 kilometer kabels op de meest cruciale trajecten, worden de digitale kaarten van de overige circa 70.000 kilometer kabels nauwgezet gecontroleerd. Er blijken minieme, maar belangrijke wijzigingen nodig om te zorgen dat de informatie ook digitaal goed doorkomt bij het Kadaster en Railmaps, een systeem dat de spooraannemers gebruiken. Verder zijn afgelopen jaar lijsten met informatie over kabeltypes, die bij de kaarten horen, verbeterd.
ProRail verwacht over twee jaar het werk te hebben afgerond.

Bron: ProRail>