MeettreinProRail en Deltares werken samen aan een betrouwbaar spoor

Komende jaren gaan steeds meer reizigers- en goederentreinen rijden. Door deze toename kunnen het spoor en de ondergrond onder druk komen te staan. Meer en zwaardere treinen hebben soms ook effect op de omgeving, doordat er trillingen voelbaar zijn. De ondergrond speelt hierin een grote rol maar is tegelijkertijd een onzekere factor waar nog onvoldoende van bekend is. ProRail en Deltares tekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst om kennis op dit gebied te ontwikkelen.
Deltares en ProRail werken al enige jaren samen om de  risico’s en de onzekerheden van de ondergrond inzichtelijk te maken. Niet alleen op specifieke trajecten, maar ook op netwerkniveau worden gezamenlijk projecten uitgevoerd naar trillingshinder en de stabiliteit van aardebanen. Een ander voorbeeld van de samenwerking in de afgelopen jaren is het valideren van  de spoordegradatievoorspellingen door gebruik te maken van de meettreindata. Met dit project hebben de twee partijen ook in Europees verband elkaar weten te vinden en te versterken.

De overeenkomst heeft als doel om gezamenlijk richting te geven om gezamenlijk de kennisvragen op te pakken en tot innovatieve oplossingen te komen. Dit moet uiteindelijk tot toepasbare kennis voor ProRail leiden en daarmee tot verbetering en optimalisatie van het huidig werkproces.

Meer bij Deltares>