Project N247 gegund aan combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort

Het ‘project N247 Bereikbaarheid Waterland’ is door de provincie Noord-Holland gegund aan de combinatie KWS – Van Hattum en Blankevoort, beide VolkerWessels-ondernemingen. Het werk bestaat uit het uitvoeren van groot onderhoud aan de N247 tussen Amsterdam en Edam, de bouw van onderdoorgangen bij knooppunt het Schouw, het aanpassen van kruispunt Bernardlaan en renovatie van doorvaarbare duikers, de Slochterbrug en de gehele vernieuwing van de Dijksbrug in de N247.
De reconstructie van de N247 is nodig omdat de doorstroming en bereikbaarheid voor openbaar vervoer en wegverkeer in deze regio steeds meer onder druk komt te staan. De N247, ligt tussen de A10 bij Amsterdam en de A7 bij Hoorn, en is een belangrijke provinciale weg voor de afwikkeling van het verkeer in de regio Waterland. Met de reconstructie wil de provincie Noord-Holland de doorstroming, bereikbaarheid en de veiligheid van deze weg verbeteren, met behoud van de leefbaarheid en natuurwaarden.

De komende periode wordt gebruikt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Naar verwachting start de combinatie medio 2021 met de werkzaamheden buiten. Volgens planning wordt het werk eind 2023 opgeleverd.

vhbinfra>