Project Knooppunt Hoevelaken gegund aan Combinatie A1|28

16 juni 2015 – Rijkswaterstaat heeft de verbetering van het project Knooppunt Hoevelaken gegund aan de combinatie A1/28, bestaande uit BAM en Van Oord. Met deze gunning wordt er een betere doorstroming van het verkeer rondom knooppunt Hoevelaken en aangrenzende wegen, gerealiseerd. Ook verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid door de goede inpassing in het landschap. Naast het eisenpakket worden de wensen, die zijn geformuleerd door alle overheden, bewoners en belangengroepen, maximaal vervuld. Deze wensen zijn door een unieke samenwerking tussen Rijk en regio tot stand gekomen. Daarbij heeft de regio ook financieel bijgedragen. Deze zomer maakt Combinatie A1|28 het aanbestedingsontwerp openbaar en worden de omwonenden geïnformeerd.

Voor knooppunt Hoevelaken staan dagelijks files. Rijkswaterstaat geeft daarom in samenwerking met de regio de opdracht om dit knooppunt te verbeteren. De A1 tussen Bunschoten en Barneveld, en de A28 tussen Nijkerk en Leusden worden verbreed. Ook het knooppunt zelf wordt aangepast.

In project knooppunt Hoevelaken werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en het Waterschap Vallei en Veluwe samen met Rijkswaterstaat.

Eind 2017 worden het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieu Effect Rapportage (MER) verwacht. In 2018 het definitieve Tracébesluit (TB). De daadwerkelijke werkzaamheden starten als dit TB er ligt. Dan is er ook meer bekend over de exacte planning van de werkzaamheden. Naar verwachting is het project tussen 2022 – 2024 gereed.

Bron: Rijkswaterstaat>