Proeftuin voor klimaatadaptieve innovaties

The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving op de TU Delft Campus, heeft het HittePlein ontwikkeld. Hier werken ondernemers en onderzoekers aan duurzame innovaties zoals Rainroad, die de oplopende temperatuur in de stad aanpakken en door middel van waterhergebruik en waterbuffering langdurige droogte bestrijden. De nieuwe proeftuin is op 14 september officieel geopend door gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland.

Op het HittePlein worden verschillende innovaties die de gevolgen van extreme hitte en droogte kunnen temperen getest en gedemonstreerd.
Met het HittePlein beschikt The Green Village nu over een fysieke plek waarin op wijk-, straat- en gebouwniveau klimaatadaptieve oplossingen kunnen worden getest en verbeterd.

Het HittePlein moet het mogelijk maken om innovaties versneld in te voeren dankzij het unieke concept. Ik roep dan ook iedereen op – onderzoekers, ondernemers met een goed idee, bedrijven en overheden – om gebruik te maken van het HittePlein.

Doel van The Green Village is om de ontwikkeling en implementatie van innovaties te versnellen. Dat gebeurt door alle betrokkenen – wetenschappers en ingenieurs, bedrijven, burgers en overheid – samen te brengen op één inspirerende plek waar innovaties kunnen worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd door diezelfde partners.

Meer bij de TU Delft>