Proeftuin klimaatkwartier officieel geopend

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds meer last van hittestress, droogte, maar ook wateroverlast. Om daar mee om te kunnen gaan zijn nieuwe oplossingen nodig. Niet voor niets is in het meest recente IPCC rapport voor het eerst een apart hoofdstuk opgenomen over de noodzaak van innovatie. Maar welke innovaties zijn nodig voor de bestaande bouw? Om die vraag te beantwoorden is op 11 mei het KlimaatKwartier officieel geopend: een proeftuin van de TU Delft en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om innovaties op het gebied van klimaatadaptieve gebouwen te versnellen. Vanmorgen heeft Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek gebracht om kennis te maken met de proeftuin en een aantal innovaties.

Er zijn recent al tien innovatieve experimenten en onderzoeken van start gegaan die potentiële oplossingen en kennis bieden om klimaatadaptieve gebouwen te realiseren. Wetenschappers van de TU Delft testen bijvoorbeeld hoe electrochroom glas als slimme zonwering ingezet kan worden om de temperatuur en daarmee het comfort binnen gebouwen te bevorderen. Een tweede innovatie kleurt de woningen groen met mosgevels; een bioreceptief betonproduct waarbij de natuur de mogelijkheid krijgt om zich op gevels en andere verticale oppervlakken te vestigen. Ook op het kantoordak van The Green Village zijn innovaties te vinden. Zo is deze deels bedekt met reflecterende witte tegels die als puzzelstukjes in elkaar klikken en voorkomen dat het dak opwarmt. Deze eerste tien projecten vormen het startschot voor de nieuwe proeftuin waar ondernemers en onderzoekers de ruimte krijgen hun innovaties te komen testen en verbeteren.

Na het succes van de proeftuinen WaterStraat en het HittePlein – waar innovaties worden getest om straten en wijken beter bestand te maken tegen extreme neerslag, hittestress en droogte moet het KlimaatKwartier worden gezien als een aanvulling met een focus op gebouwniveau.
In het KlimaatKwartier werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen om gebouwen in Nederland klimaatadaptief te maken. Deze proeftuin biedt een plek voor dialoog en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de gevolgen van klimaatverandering voor gebouwen tegen te gaan; zowel binnen als buiten, zowel in ontwerp als constructie.
KlimaatKwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van RVO.

Meer bij The Green Village>