Proefschrift: meer zekerheid op het gebied van hoogwaterveiligheid

Foto: UTwente

Veilige waterkeringen in Nederland zijn van levensbelang. Onderzoekster Dr. Ir. Anouk Bomers van de Universiteit Twente ontvangt vandaag de 2020 KIVI Hoogendoorn prijs voor haar proefschrift over vloeistofmechanica. Haar onderzoek brengt de frequentie van overstromingen in kaart en is gebaseerd op historische overstromingen. Dat biedt Nederland meer zekerheid op het gebied van hoogwaterveiligheid.
Overstromingen leiden elk jaar opnieuw tot slachtoffers en grote schade over de hele wereld. Hoewel de laatste grote rivieroverstroming in Nederland dateert uit 1926, toonden de hoogwatersituaties in 1993 en 1995 wederom het belang van voldoende hoge en sterke dijken aan. Overstromingsfrequentiecurves, voor het ontwerp van waterkeringen, worden gebaseerd op relatief korte datasets van jaarlijks gemeten maximale afvoeren.
Anouk Bomers gebruikt een methode om historische overstromingen te kunnen reconstrueren. De focus van het onderzoek ligt op het ontwikkelen van efficiƫnte modelleringstechnieken met korte rekentijden om deze historische overstromingen door te kunnen rekenen en de gevolgen ervan te zien in het huidige landschap. De gevolgen van dijkdoorbraken in Duitsland bijvoorbeeld speelden hierbij een grote rol. Dit water kan Nederland binnenstromen.

Het onderzoek laat zien dat dijkdoorbraken in Duitsland grote overstromingen in de Achterhoek regio Doetinchem-Doesburg kunnen veroorzaken. Deze overstromingen zijn aanzienlijk groter dan de eventuele dijkdoorbraken bij bijvoorbeeld de IJssel. Een verkeerde aanname in het Nederlandse waterbeleid. Met behulp van de historische overstromingsreconstructies is het mogelijk om de dataset van 120 jaar aan gemeten afvoeren te verlengen met circa 700 jaar. Met behulp van deze dataset is de schatting van de ontwerpsterkte van de dijken in Nederland beter te bepalen.

Dr.Ir. Anouk Bomers krijgt de 2020 KIVI Hoogendoorn prijs voor haar uitmuntende promotieonderzoek. Zij verdedigde haar proefschrift op 17 januari 2020 aan de Universiteit Twente. De Hoogendoorn Award is de prijs voor het beste proefschrift over vloeistofmechanica in Nederland en is een samenwerking tussen KIVI Mechanics en het J.M. Burgerscentrum (JMBC).

UTwente>