Proeven verbetering waterkwaliteit Markermeer

 

11 juni 2013 – Rijkswaterstaat onderzoekt, samen met een groot aantal partners, hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder gemaakt kan worden. Een consortium onder leiding van ecologisch Bureau Waardenburg is gestart met de aanleg van twee proeven voor de verbetering van de waterkwaliteit en het versterken van de ecologische verbinding met het achterland. Aannemer Gebr. van der Lee is gestart met de aanleg van een proefmoeras.
Om de waterkwaliteit te verbeteren is het nodig dat het slibgehalte in sommige delen van het Markermeer afneemt. In de proef Marker Kwelderwerken wordt onderzocht of het mogelijk is om met de aanleg van rijshouten dammen lokaal slib vast te leggen en zo een bijdrage te leveren aan het helderder maken van delen van het Markermeer. Achter de dammen ontstaat een luwtegebied waar oever- en waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Verder bieden de rijshouten dammen beschutting aan jonge vis.
De proeven Marker Kwelderwerken en Marker Stapsteen vinden plaats voor de Noord-Hollandse Markermeerkust, aan de zuidkant van de Hoornse Hop, en lopen tot eind 2014.

In het noordoosten van het Markermeer, tussen Trintelhaven en Lelystad, wordt een proefmoeras aangelegd. Met de proef wordt de technische haalbaarheid van de aanleg van een moeras op een slibbodem onderzocht. Het proefmoeras wordt in totaal 10 hectare groot. De rand wordt gemaakt van zogenoemde geocontainers, grote zakken die gevuld worden met zand uit het IJsselmeergebied. Naar verwachting is de aanleg van het proefmoeras in het najaar van 2013 afgerond.

De proeven zijn onderdeel van het innovatieve onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren.

Bron: Rijkswaterstaat>