Proefdijk van gedroogd slib

Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape een 40 meter lange proefdijk aangelegd voor de zeedijk bij de Dollard. Deze proefdijk is gebouwd met klei, afkomstig uit de kleirijperijen waarin slib uit het zeehavenkanaal van Delfzijl en polder Breebaart is gebruikt. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.
De proeven moeten wetenschappelijk aantonen dat met het lokaal beschikbare materiaal een veilige dijk kan worden gemaakt. Bovendien moet het demonstreren dat met lokaal materiaal dat (net) niet aan de formele klei-eisen voldoet, toch dijken kunnen worden gebouwd. Daarbij wordt het ontwerp aangepast aan de eigenschappen van de lokale klei, om ook met dit materiaal een veilige dijk te kunnen bouwen. Dat levert natuurwinst op, omdat het slib niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard zweeft en de transportafstanden laag zijn.

De bouw van de proefdijk is onderdeel van het demonstratieproject Brede Groene Dijk. De proefdijk levert kennis op om de Brede Groene Dijk op de juiste manier aan te leggen. Bedoeling is dat de huidige zeedijk in de toekomst breder wordt afgewerkt met een dikke laag klei, begroeid met gras.
Er wordt gebouwd met gedroogd slib uit de Eems-Dollard. Het slib is afkomstig van twee locaties: zeehavenkanaal van Delfzijl en de natuurpolder Breebaart. Door grootschalig slib te gebruiken uit de Eems-Dollard wordt het water daar minder troebel. Zo verbetert de ecologische kwaliteit van het estuarium.

Betrokken partijen: Waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Waddenfonds, Provincie Groningen, Groninger Landschap, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en uiteraard de kweldereigenaren.

Meer over de Brede Groene Dijk>