Proef reiniging PFAS houdende grond succes

De afgelopen maanden heeft de Grondreinigingscombinatie, een samenwerking tussen Afvalzorg, BAM Infra en Ballast Nedam, een grootschalige reinigingsproef uitgevoerd om PFAS houdende grond te reinigen. Uit het onderzoek bleek dat reiniging tot onder de hergebruik norm mogelijk is. Een uniek project, uitgevoerd in de grondreinigingsinstallatie op locatie Nauerna.
Na de proeven op laboratorium schaal die eind vorig jaar zijn uitgevoerd, is begin dit jaar op grotere schaal een proef uit gevoerd met circa 6.000 ton PFAS houdende grond uit heel Nederland. De proeven verliepen erg succesvol. Er werd een reinigingsrendement behaald van 95 procent. Hiermee kwam volgens de betrokken partijen de grond ruim onder de norm voor hergebruik en kan nu geclassificeerd worden als klasse industrie.
Op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft wordt al ruim 20 jaar verontreinigde grond, sorteerzeefzand, veegvuil en RKG-slib gereinigd tot herbruikbaar zand. Verontreinigingen met asbest, minerale olie, PAK’s, zware metalen – en nu dus ook PFAS – worden met behulp van onze onlangs verbeterde extractieve grondreinigingsinstallatie teruggebracht tot hergebruiksnorm klasse industrie uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Afvalzorg>