Proef met datagedreven kolken in Haven Rotterdam

Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd kan worden. Het havengebied van Rotterdam krijgt er zestien als proef. Aannemingsmaatschappij Van Gelder, leverancier WAVIN en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) werkten samen om de pilot van de grond te krijgen. Onlangs ondertekenden de drie daartoe een pilot-overeenkomst.
De kolken worden door WAVIN van sensoren voorzien zodat op afstand inzichtelijk is wat de vullingsgraad van de kolk is en of er eventueel een verstopping is ontstaan. In totaal reinigt Van Gelder jaarlijks 13.000 kolken binnen het prestatiecontract met Havenbedrijf Rotterdam.
De proef gaat twaalf maanden duren en moet uitsluitsel geven over de operationele, economische en technische haalbaarheid ervan.
Van Gelder zorgt de komende vier jaar (met de optie tot vier jaar verlengen) voor het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het bedrijf is binnen het havengebied verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘onderhoudscontract grijs’ én voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Meer bij Van Gelder>