Proef GeluidVangrail geslaagd

Een GeluidVangrail is een vangrail met daaronder een laag geluidsscherm dat het geluid van langsrijdend verkeer met 2 tot 6 decibel vermindert. Het is een duurzaam alternatief dat 30 jaar meegaat en veiligheid voor de weggebruiker en geluidsafscherming voor omwonenden combineert, zonder het uitzicht te belemmeren.

Het voordeel van de GeluidVangrail is dat het zowel de functie van vangrail heeft als van geluidscherm. Met 75 centimeter is de GeluidVangrail minder hoog dan een traditioneel geluidsscherm en toch effectief. Dat komt omdat de GeluidVangrail door de plaatsing dicht op de weg, effectiever is in het tegenhouden van bandengeluid. Daarnaast is de GeluidVangrail eenvoudig te plaatsen op plekken waar minder ruimte is en zijn de kosten lager dan een normaal geluidsscherm.
Uit de geluidsmetingen blijkt dat de GeluidVangrail het geluid met 2 tot 6 decibel vermindert. Dat is afhankelijk van de meethoogte en afstand tot de microfoons; 6 decibel is gemeten laag achter de GeluidVangrail, op een hoogte van 3 meter is 2 decibel geluidsreductie behaald. Dat is te vergelijken met het toepassen van stilasfalt (speciaal asfalt dat het geluid reduceert) ten opzichte van gewoon asfalt.

De proef langs de Hoeverweg (N512) ter hoogte van de Wimmenummervaart heeft over een lengte van zo’n 50 meter plaatsgevonden. Onder de vangrail is een plaat bevestigd die het geluid naar beneden reflecteert waar het wordt geabsorbeerd door de berm. Tijdens de proef heeft de provincie de geluidsresultaten van de GeluidVangrail vergeleken met een ander deel van de Hoeverweg (N512) waar een gewone vangrail staat en een deel zonder vangrail. Er is bewust gekozen om de proef langs de Hoeverweg (N512) – zonder bebouwing – uit te voeren zodat de meting zo zuiver mogelijk was, zonder risico op verstoringen of reflectie. De volgende stap is om te onderzoeken hoeveel de GeluidVangrail afschermt voor woningen. De GeluidVangrail wordt later dit jaar langs de N512 weggehaald en hergebruikt.

Het idee van een GeluidVangrail is van advies-en ingenieursbureau Movares en Merford Noise Control en won in 2018 de SBIR-innovatieprijs (Small Business Innovation Research), waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de begeleiding. Saferoad Holland BV heeft de GeluidVangrail geleverd.

Provincie Noord-Holland>