Prinsjesdag: extra investeringen in onderhoud aan wegen en spoor

De komende jaren trekt de overheid versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Het beheer en onderhoud van wegen en spoor krijgt daardoor de komende jaren een extra impuls. Hiermee investeert Nederland niet alleen in betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, maar krijgt de bouwsector zicht op werk in deze moeilijke economische tijden. Dat bleek tijdens de presentatie van de Rijksbegroting op Prinsjesdag, 15 september.
De coronacrisis is ook van invloed op de mobiliteit van mensen. Mensen reizen nu minder. Maar aangezien de bevolking groeit en er veel woningen bij moeten komen, zal de druk op de wegen, het spoor en het openbaar vervoer toenemen. Geplande werkzaamheden worden dan ook niet uitgesteld, integendeel. Prorail en Rijkswaterstaat zeggen de komende jaren volop aan de slag te gaan.

Minister van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat men zo snel mogelijk aan de slag kan met opdrachten.

De overheid wil voorbereid zijn als de economie straks na de coronatijd weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen de regering oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen. Ook het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen vindt eerder plaats.

Zo wordt de komende jaren ruim 1,4 miljard versneld beschikbaar gesteld voor onderhoud en vervanging van het spoor. Ongeveer de helft van het extra budget komt tussen 2021 en 2023 op de markt.

ProRail pakt de komende jaren onder meer het spoor rond Schiphol aan. Goederenrangeerterrein Kijfhoek en de havenspoorlijn van Rotterdam krijgen een opknapbeurt. Monumentale stationskappen in Groningen en Leeuwarden worden gerestaureerd en meer stations worden rolstoelvriendelijk gemaakt.

Daarnaast wordt de komende jaren 200 miljoen extra vrijgemaakt voor de aanpak van droogte en klimaatadaptatie. Met dit geld wil Van Nieuwenhuizen samen met waterschappen, provincies en gemeenten onder andere de belangrijkste problemen met watertekorten maar ook wateroverlast aanpakken, zodat er meer zekerheid is over drinkwater en onze gewassen en natuur beter bestand zijn tegen extreem weer.

Het ministerie wil de bouw niet alleen helpen met extra werk, maar ook ondersteunen bij het bouwen zonder uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Zo hoeft de binnenvaart vanaf volgend jaar geen energiebelasting meer te betalen op walstroom; een milieuvriendelijke variant in vergelijking met (diesel)aggregaten die nu nog vaak gebruikt worden.

Rijkswaterstaat en Prorail besteden dit jaar vijf miljoen euro om werk aan de A16 en de aanleg van een busbaan tussen Hilversum en Huizen uit te voeren met hijskranen, graafmachines en walsen die volledig zonder uitstoot hun werk doen. Bouwers kunnen daarnaast in 2021 subsidie aanvragen om ervaring op te doen met schone machines.

Verder werkt de overheid samen met gemeenten en provincies aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eerder maakte zij bekend dat deze partijen plannen in kunnen dienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Er zijn uit het hele land zoveel goede plannen binnengekomen dat Van Nieuwenhuizen in 2021 hiervoor 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt, boven op 50 miljoen euro die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt.

Meer bij het ministerie van I&W>