Potentieel meer dan 100 miljard schade door weersextremen

De Unie van Waterschappen roept in aanloop van het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op tot een versnelde aanpak voor klimaatadaptatie en structurele financiering voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Als de aanpak niet wordt versneld, dreigt er volgens de UVW een potentiƫle schade door wateroverlast, hitte en droogte tot 174 miljard euro voor voornamelijk particulieren in 2050.
Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat stelde al eerder ruim twee miljard euro nodig te hebben voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur in Nederland. De waterschappen benadrukken dat een vergelijkbare investering nodig is voor het klimaatbestendig inrichten van Nederland.
Volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast, hitte en droogte in bebouwd gebied in Nederland oplopen tot 174 miljard euro in 2050. Volgens Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen ervaren regionale waterbeheerders deze problemen het eerst. Daarom investeren ze jaarlijks 1,8 miljard euro in het klimaatbestendig maken van Nederland. Dat gebeurt door bijvoorbeeld dijken te versterken, regenwaterbuffers aan te leggen en zoet water vast te houden. Toenemende hoosbuien en droogte betekenen niet alleen meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het Rijk, de provincies en gemeenten, stelt de UVW. Volgens de waterschappen is de tijd dat Nederland water, land en bodem naar haar hand konden zetten voorbij. Daarom is structurele financiering nu nodig.

Meer bij het UVW>