Polders Nijeveen Kolderveen en nieuw gemaal Leenders klaar voor de toekomst

In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen, ten noorden van Meppel, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de zogeheten waterhuishouding. Met de aanpak van het gebied zegt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem te hebben gemaakt. Dat houdt in dat de hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aanpast en dat er een nieuw gemaal is gebouwd met een grotere capaciteit. Zo kan het waterschap beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Op vrijdag 20 januari werd het project officieel opgeleverd door bestuurders van de samenwerkende partijen.
In het zuidelijk deel van de polder ontstond bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan, bouwde het waterschap een nieuw gemaal, zijn de waterpeilen aangepast en zijn (hoofd)watergangen verbreed. Hierdoor kan meer en sneller regenwater worden afgevoerd.

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen door het lokale architectenbureau B+O Architectuur en Stedenbouw uit Meppel. In het ontwerp is de industriële functie van het gemaal zichtbaar gemaakt. Dit komt onder andere tot uiting in de semi-transparante gevels waarin ronde openingen in de binnenschil zijn gemaakt. Na zonsondergang schijnt er gekleurd licht vanuit het gemaal naar buiten. Als er één pomp draait, is dat groen, bij twee pompen geel, bij drie pompen oranje en als het gemaal op volle capaciteit draait, is de kleur rood. Het industriële karakter van het gemaal komt ook tot uiting in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking.
Dit alles maakt het een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied.

In het nieuwe gemaal zijn drie grote pompen geplaatst met in totaal een capaciteit van 165.000 liter per minuut. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep.

(Foto: WDODelta)

Video>

Meer bij Waterschap Drents Overijsselse Delta>