Polder2C’s: Dijken zijn sterk, graverijen zwakke plek

27 maart 2023 – B&O waterkeringen primaire keringen regionale keringen
‘Onze dijken zijn sterk, maar graverijen vormen een zwakke plek. Dan kan het opeens heel snel misgaan als er veel water over de dijk stroomt.’ zegt Ludolph Wentholt. Dit is één van de hoofdconclusies die hij trekt na drie jaar onderzoek in het Polder2C’s project. Tijdens het project werden in de Vlaams-nederlandse Hedwige-Prsoperpolder allerlei dijkbezwijkproeven uitgevoerd.

Deel op social media
De lead partners kijken terug op een geslaagd project. ‘We hebben ontzettend veel kunnen doen in die drie jaar, zeker als je bedenkt dat Covid-19 roet in het eten gooide. Maar we hebben snel kunnen schakelen en heel veel onderzoek door kunnen laten gaan. Graverij en de impact ervan op de dijksterkte was een waardevol inzicht. En natuurlijk dat onze dijken in feite oersterk zijn, mits de vegetatie intact is.’, zegt Ludolph Wentholt.

Patrik Peeters van het Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium, sluit zich hierbij aan. ‘Inderdaad, de sterkte en de kwetsbaarheid van onze dijken vielen op. Verder ben ik heel fier op het verloop van het project en wat het zoal heeft opgeleverd: interessante resultaten, positieve energie en natuurlijk onze enthousiaste partners. We zijn verheugd met hun bijdrage, professionele werk en kijken enorm uit naar meer samenwerking in de toekomst.’

De hoofdthema’s van Polder2C’s waren waterkeringen, noodmaatregelen en kennisoverdracht.

Waterkeringen
In het project is de dijksterkte uitvoerig getest met overloopproeven en overslagproeven. Vormen van vegetatie, zoals een boom of riet op de dijk zijn meegenomen in deze tests, maar ook verschillen in watervolume en -snelheid. Ook is een stuk dijk met graverijen getest. Hieruit bleek dat de dijken heel robuust zijn, maar dat graverij een groot effect heeft op de erosiebestendigheid. Het Polder2C’s projectteam besloot daarop om graverij als onderzoeksthema op te nemen.

Noodmaatregelen
Ook op het gebied van noodmaatregelen heeft het project praktische tools en meer kennis over innovatieve en bekende technieken opgeleverd. Zo is een nieuwe app ontwikkeld voor het melden van schade aan een dijk, de app2C. Daarnaast blijkt de BresDefender, een ponton, succesvol om bresvorming te vertragen en zijn verschillende noodmaatregelen nu ook voor een internationaal publiek terug te vinden in een vertaling van de Wiki noodmaatregelen.

Kennisoverdracht
Kennisoverdracht aan de volgende generatie watermanagers gebeurt op verschillende manieren tijdens en na het project. Denk aan educatieve evenementen zoals de Winter School en Levee Challenge, een toolbox met handige infosheets, gidsen en online platforms en aanpassing van de curricula van studieprogramma’s. Ook is een serie educatieve video’s ontwikkeld en zijn alle data open source beschikbaar voor geïnteresseerden.

Klimaatadaptatie
De afgelopen drie jaar was STOWA samen met Waterbouwkundig Laboratorium de lead partner van het Polder2C’s project. Het project met partners uit België, Frankrijk, Nederland en Engeland richtte zich op klimaatadaptatie. ‘In een eigen Living Lab in de Hedwige-Prosperpolder konden we bezwijkproeven, erosietests en noodmaatregelen oefenen op echte dijken. Deze waren niet meer in gebruik door de hervorming van het gebied. Echt geweldig dat we die kans hadden.’ aldus, Ludolph.

Nu de Hedwige-Prosperpolder sinds kort getijdenatuur is geworden, bestaat het Living Lab niet meer. Alle activiteiten zijn afgerond en het Polder2C’s project is feestelijk afgesloten in Antwerpen met een Closing Conference.

Resultaten en tools gebruiken?
Ben je benieuwd naar de resultaten van het project en de praktische tools die ontwikkeld zijn? Je kunt ze terugvinden op de website van Polder2C’s. Ga naar www.polder2cs.eu/results

Meer>