Ploffen wanden Middensluis

Het onderwater opblazen van de Middensluis in Terneuzen op 23 maart, is anders verlopen dan de bedoeling was. Het hád geruisloos moeten verlopen maar de explosie was veel heviger dan verwacht en in de wijde omgeving te horen. De projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen geeft toe dat de explosie meer hinder heeft opgeleverd voor de omgeving dan verwacht.
De westelijke wand is door de explosie in stukken gebroken.
Volgens de projectorganisatie was het ploffen van de wanden evenwel zorgvuldig voorbereid en werd uitgevoerd met een ervaren springmeester. Er is vooraf een grondige studie en proefschoten uitgevoerd om de juiste hoeveelheid springstof te bepalen. Volgens de projectorganisatie zou op verschillende plaatsen in de kolkwand explosieven zijn aangebracht die kleine ploffen zouden moeten veroorzaken om de kolkwand te scheuren, zonder schade te veroorzaken aan de directe omgeving. Dat pakte anders uit. De organisatie zal evalueren wat er precies misging.
Eind april wordt ook de oostelijke kolkwand opgeblazen. De projectorganisatie heeft aangegeven bij de uitvoering van dit werk de leerpunten mee te nemen van de ervaringen met de eerste plof.

De Middensluis moet plaats maken omdat hij in de vaarroute ligt naar de Nieuwe Sluis, die de oude sluis Middensluis (uit 1908) moet vervangen. De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Foto: YouTube/nieuwesluisterneuzen.eu

Meer>