Planuitwerking Versterking IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland gaat vanaf 14 februari 2023 samenwerken met Royal HaskoningDHV  aan de planuitwerking van project Versterking IJsselmeerdijk, naar verluidt één van de meest duurzame en innovatieve dijkversterkingen van Nederland. Royal HaskoningDHV wordt daarin geassisteerd door HKV en Waardenburg Ecology. De invulling van de samenwerking en de risicogestuurde aanpak voor het ontwerpproces om tot een betaalbaar en duurzaam ontwerp te komen, waren voor Waterschap Zuiderzeeland belangrijke criteria in de aanbestedingsprocedure om voor Royal HaskoningDHV te kiezen. Samen werken zij de komende twee jaar de plannen uit om te komen tot een Projectbesluit en aanbestedingsontwerp.

De IJsselmeerdijk is de zwaarst aangevallen dijk van de Flevopolder. Dat komt door de ligging, waarbij bij noordwesterstorm de wind over de volle lengte van het IJsselmeer waterstanden en golven tegen de dijk opzet. Deze dijk van ruim 17 km tussen Lelystad en de Ketelbrug is nu sterk genoeg, maar voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Van 2020 tot en met 2022 is de verkenningsfase uitgevoerd met als resultaat de Voorkeursbeslissing voor de versterking van de dijk. Deze houdt in dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa tien km. De overige zeven km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding. Het doel is een waterveilige en duurzame IJsselmeerdijk voor de huidige en komende generaties.
De realisatiefase van het project staat gepland vanaf 2025.

Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Veel meer bij Waterschap Zuiderzeeland>