Plan verbreding N35 tussen Nijverdal-Wierden

 

2 maart 2015 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) heeft het voorkeursalternatief voor de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal-Wierden vastgesteld. De N35 is een belangrijke verbindingsweg tussen Zwolle/Kampen en Twente waar veel lokaal en regionaal verkeer gebruik van maakt. De N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar een weg met 2×2 rijstroken en opnieuw ingericht.
Het voorkeursalternatief is in nauw overleg met de provincie Overijssel, de regio Twente en de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten vastgesteld. De voorkeur is tot stand gekomen met behulp van actieve inbreng van omwonenden. De afspraken met de regionale partijen zijn vandaag vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het beschikbare budget bedraagt € 121,5 miljoen, het Rijk draagt € 50 miljoen bij, de regionale  partijen € 71,5 miljoen. Het streven is om in 2019 te starten met de werkzaamheden.

Bron: Ministerie van I&M>