Pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen

Recent is de pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen van Rijkswaterstaat succesvol afgerond. Het doel van dit programma is de transitie van periodiek naar conditiegestuurd onderhoud door het toepassen van nieuwe technologieën. Dat houdt in dat het onderhoud precies op het juiste moment onderhoud kan worden uitgevoerd met behulp van data uit sensoren en data vanuit de bediening en besturing (SCADA) van de sluis.
Het project werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van VolkerWessels Infrastructuur, KWS, VolkerRail en Asset Insight.
Om conditiegestuurd onderhoud te kunnen toepassen is informatie over het gedrag en de conditie uit de installaties nodig. Deze data wordt uit het bediening- en besturingssysteem (SCADA) en waar nodig uit aanvullende sensoren gehaald. Om deze data te kunnen ontsluiten heeft VolkerWessels Infrastructuur een ODS (Object Data Service) koppeling gerealiseerd die zorgt voor een veilige dataoverdracht.
Binnen de pilot is veel kennis en ervaring opgedaan en zijn er diverse algemeen toepasbare monitoringsproducten ontwikkeld die binnen andere projecten en installaties toegepast kunnen worden.
Vanaf 1 januari 2021 is de monitoring geïntegreerd in de samenwerking op het lopende prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta. Het kennisnetwerk blijft hiermee in afgeschaalde vorm intact.

Meer bij VolkerWessels>