Pilot E-Power Pipe wint NSTT No Dig Award

NSTT No-Dig Award 2022: Twee winnaars

24 maart 2023 – De 23ste NSTT No-Dig Award 2022 zorgde voor een unicum omdat er niet een maar twee winnaars waren. Zowel het project ‘40 km Leidinginspectie BAL-1’ als het project ‘2000 m HDD met E-power Pipe methode’ ontvingen de NSTT No-Dig Award 2022. Het laatstgenoemde project won ook de NSTT Publieksprijs. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de Verenigingsmiddag van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken NSTT op 23 maart 2023.
De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan.

Eén van de twee winnaars was de boormethode van netbeheerder TenneT en NRG-consortium, met aannemerscombinatie Denys en Kouwenberg. Vorig jaar hebben de betrokken partijen de Electric Power Pipe (EPP)-methode in een kabelproject in de praktijk over een lange afstand getest. De nieuwe boormethode, die werd ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht, maakt het voor het eerst mogelijk om horizontaal te boren op zeer geringe diepte voor (elektriciteits)kabels over lange afstanden.
Wereldwijd werd voor het eerst een dergelijke horizontale boring uitgevoerd over een afstand van 2.000 meter op een ondiepe (ongeveer 2,50 meter onder maaiveld) ligging. TenneT moet de komende tien jaar minstens 3.000 kilometer (ondergrondse) kabel aanleggen. De Electric Power Pipe-methode biedt de landelijk netbeheerder mogelijk een extra oplossing voor het snel ondergronds brengen van bestaande en nieuwe verbindingen. Deze pilot is een opmaat naar de beoogde vijf kilometer; de gewenste afstand.

Meer bij TenneT>

De tweede winnaar was een inspectie van een 40 km lange drinkwaterleiding met een innovatieve tool: de ‘Aquabrella’. De tool werd in de BAL-1-leiding van duinwaterbedrijf Dunea toegepast door Acquaint en GMB. Met de Aquabrella wordt niet-destructief onderzoek verricht aan (water)leidingen middels de inzet van diverse sensortechnieken. De tool zelf lijkt op een paraplu en wordt voortgestuwd door middel van de waterflow. Er is daarbij niet of nauwelijks contact met de buiswand, waardoor er geen verontreiniging of degeneratie van de wand optreedt. In de tool worden verschillende sensoren toegepast die over een lange afstand draadloos metingen verrichten. Binnen het project was de langste ‘run’ maar liefst 22 km. Met de inspectie wordt informatie gekregen over onder andere de ligging (XYZ), lekkages, wanddikte voegwijdten, deformatie en draadbreuken in het voorgespannen beton. Na verwerking van de informatie kan een restduurlevensverwachting opgesteld worden en kunnen specifieke maatregelen bij eventuele gesignaleerde zwakke plekken genomen worden.

Foto: TenneT

Meer bij NSTT>