Permanente kustobservatie detecteert minimale veranderingen

(Foto: TU Delft)

08 januari 2024 – Het is een team van onderzoekers van de TU Delft gelukt om op enkele centimeters nauwkeurig de topografie van het strand langdurig in kaart te brengen. De unieke dataset geeft voor elke uur, drie jaar lang, inzicht in veranderingen van de kust. Deze gegevens zijn belangrijk voor het onderhoud van de duinen en om het achterland goed te blijven beschermen. De meetmethode wordt nu ook ingezet om veranderingen van andere kustlijnen en zelfs van gletsjers te monitoren. De data zijn open source en gepubliceerd in Nature en ook de nieuwe methodologie is onlangs gepubliceerd.
Tot nu toe bevatten langdurige metingen van de kust onvoldoende details, omdat de satellieten die hiervoor gebruikt worden geen hoge resolutie hebben. En gedetailleerde meetcampagnes op het strand waren slechts momentopnames. Een nauwe samenwerking van onderzoekers van Geoscience & Remote Sensing en Hydraulic Engineering bood een oplossing. Met een permanente laserscanner bij het strand van eerst Kijkduin en later Noordwijk zijn minimale veranderingen over lange tijd gekwantificeerd.

Veel meer bij de TU Delft>