Pannerdensch Kanaal: start werkzaamheden betere waterveiligheid

Samen met aannemer Ploegam is Rijkswaterstaat op 17 oktober begonnen met de verlaging van 35 kribben en vijf oevers van het Pannerdensch Kanaal. Kribben voeren het rivierwater af, maar stuwen het water ook op bij hoogwater. Met de verlaging wordt ervoor gezorgd dat het rivierwater bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Zodat twee miljoen mensen in het rivierengebied veilig kunnen wonen, leven en werken.

Het Pannerdensch Kanaal blijft tijdens de werkzaamheden bevaarbaar voor de scheepvaart.

Meer bij Rijkswaterstaat>