‘Overstromingsschade Europese kust stijgt met 11 miljard per jaar’

 

31 maart 2014 – Als er geen extra maatregelen genomen worden, stijgt de schade door overstromingen aan de Europese kust mogelijk met € 11 miljard per jaar. Ook stijgt het aantal mensen dat wordt getroffen. Daarmee zijn overstromingen als eerste van de drie belangrijkste risico’s van klimaatverandering voor Europa geïdentificeerd. Dit is een van de resultaten van het onderzoeksrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat op 31 maart is uitgekomen. Onderzoeker Laurens Bouwer van Deltares is een van de weinige Nederlanders die heeft meegeschreven aan het rapport.
De conclusie is dat er ten opzichte van het vorige rapport, zes jaar geleden, al veel in Europa is gebeurd, onder andere op het gebied van beleidsvorming en informatievoorziening. Europa ligt ook voorop op het gebied van aanpassingsmaatregelen zoals verbetering van de waterveiligheid, vanwege de aanwezige kennis en middelen. Echter, als er niet tijdig extra aanpassingmaatregelen genomen worden, kan de schade aan Europese kust met miljarden euro’s per jaar toenemen. Ook levert toegenomen bewoning van kwetsbare kustgebieden een bijdrage aan de stijging van de risico’s. Door onder andere te investeren in dijkversterking en bewoning waar mogelijk te beperken, kunnen deze gevolgen wel sterk worden beperkt, voor relatief gering investeringen van circa € 3,5 miljard per jaar. Het probleem is echter dat niet alle gebieden zich lenen voor extra dijken of dijkversterking. En bovendien hebben sommige landen in Europa deze aanpassingsmaatregelen niet als prioriteit gesteld.

Bron: Deltares>