Overheid wil meer slimme verkeerslichten

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil het aantal slimme verkeerslichten op straat flink opvoeren: naast de al bestaande 800 komen er de komende paar jaar minimaal 1000 bij. De ambulancesector is de eerste hulpdienst die hier landelijk gebruik van gaat maken: ambulances worden door slimme verkeerslichten herkend en krijgen bij gebruik van zwaailicht en sirene altijd groen licht, zodat ze veilig kunnen doorrijden.
Wanneer ambulances met sirene en zwaailicht een kruising naderen, wordt er via speciale apparatuur in de ambulance automatisch een signaal over de locatie, rijrichting, bestemming en route richting de verkeerslichten gestuurd. Andere weggebruikers krijgen tijdig een waarschuwing via een app zoals Flitsmeister of via het navigatiesysteem van de auto dat een ambulance nadert zodat zij tijdig de weg vrij kunnen maken.
Jaarlijks vinden er talloze, soms ernstige ongevallen plaats omdat nood- en hulpdiensten onderweg naar een calamiteit noodgedwongen door rood rijden. Met de komst van deze slimme verkeerslichten kan het aantal ongevallen fors afnemen en misschien wel helemaal worden voorkomen. De overheid trekt hiervoor 10 miljoen euro uit, steden en provincies leggen hetzelfde bedrag bij.

Zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers kunnen nu al op een vergelijkbare manier als bij nood- en hulpdiensten, prioriteit krijgen bij verkeerslichten. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder vaak te remmen en op te trekken wat brandstof bespaart en uitstoot beperkt. Bij het openbaar vervoer kan rekening worden gehouden met eventuele vertraging op de dienstregeling. Door fietsers tijdig te herkennen en daardoor sneller groen te geven, kan een gemeente of provincie het fietsgebruik stimuleren.

De slimme verkeerslichten zijn ontwikkeld binnen het Partnership Talking Traffic: een publiek-privaat samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n 80 lokale en regionale overheden met ruim twintig bedrijven, gericht op de ontwikkeling van nieuwe verkeerstoepassingen voor meer veiligheid, doorstroming en duurzaamheid in het verkeer.

Rijksoverheid>