Overheid vindt risico’s schaliegas te ondervangen

26 augustus 2013 – De risico’s bij het boren naar schaliegas zijn volgens  minister Kamp van Economische Zaken goed te ondervangen. Dat blijkt volgens hem uit recent onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Maar er komen voorlopig nog geen proefboringen; eerst zal een commissie van deskundigen zijn visie geven op het rapport.  Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een besluit over het in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen naar schaliegas sowieso eerst met de Kamer worden gedeeld.
Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zijn bang dat dat kan leiden tot onomkeerbare schade in de grond. Proefboringen zijn dan ook omstreden en hebben tot protesten geleid bij de drie gemeenten in Nederland waar ze gepland staan: Boxtel en Haaren in Noord-Brabant en Noordoostpolder in Flevoland.
Kamp benadrukt dat er een aantal stappen moet worden doorlopen voordat er toestemming kan worden verleend voor proefboringen. Zo is onderzoek op locatie nodig, waaruit moet blijken hoe schaliegas veilig en verantwoord kan worden gewonnen. Daarbij worden volgens hem lokale bestuurders en omwonenden betrokken.

Het rapport waarop de minister zich baseert, is samengesteld door een consortium van Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro. Het document gaat in op mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winning van schaliegas in Nederland in termen van veiligheid voor natuur, mens en milieu en de wijze waarop de Nederlandse wet- en regelgeving de risico’s en gevolgen adresseert en mitigeert. Het rapport gaat volgens de samenstellers niet in op nut en noodzaak van schaliegaswinning voor Nederland of de beleidsmatige afweging hierover.

Meer op de site van NOS>

Het rapport is te downloaden op de site van Economische Zaken>