Overheid sluit waterakkoorden met Bangladesh

16 juni 2015 – De ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben een akkoord getekend met de regering van Bangladesh en de Wereldbank Groep, om de delta van Bangladesh duurzaam te wapenen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en sanitatie.  Ook slaan Nederland en Bangladesh de handen ineen op het gebied van landaanwinning (drooglegging) en havenontwikkeling. Het laagland van Bangladesh vormt de grootste delta van Azië en ’s werelds meest dichtbevolkte en kampt met grote waterproblemen.
Bangladesh
De regering van Bangladesh heeft de afgelopen decennia meer dan 10 miljard dollar geïnvesteerd om het land minder kwetsbaar te maken voor natuurrampen. Er zijn rivierdijken versterkt, noodopvang gebouwd waar mensen kunnen schuilen tijdens een cycloon, en waarschuwingssystemen in het leven geroepen. Het heeft geleid tot een significante vermindering van slachtoffers, schade aan de leefomgeving en materiële schade door extreme weersomstandigheden.

De samenwerking moet resulteren in het Bangladesh Delta Plan 2100, een langetermijnvisie met niet alleen technische oplossingen maar ook een investeringsplan, inclusief private participatie, en een goede bestuurlijke inbedding. Op die manier kan het, met behoud van de unieke biodiversiteit en  fysische eigenschappen van de delta, bijdragen aan het doel van Bangladesh om in 2021 een midden-inkomensland te zijn.

Meer op de website van het Ministerie van I&M>