Overheid investeert in innovatie Water en Logistiek

2 oktober 2013 – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsectoren Water en Logistiek. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar € 8 miljoen en in 2015 € 24,3 miljoen uit. Met het innovatiecontract Logistiek is volgend jaar € 3,3 miljoen gemoeid en in 2015 12,6 miljoen. Dat heeft het ministerie vandaag bekend gemaakt naar aanleiding van het tekenen van het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015. Het gaat een overeenkomst tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over investeringen in kennis en innovatie in de negen topsectoren.

In het Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder  meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt gewerkt aan test- en demonstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan € 660.000 bijgedragen. Ook zorgt het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.

Onderdeel van het Innovatiecontract Logistiek is bedrijven slimmer gebruik te laten maken van alle vervoerswijzen, ook over water en spoor. De topsector Logistiek is begonnen met de corridor Rotterdam-Moerdijk-Tilburg. Op dit traject maken vervoerders gebruik van zogenaamd synchromodaal transport: een combinatie van vervoer over weg, spoor en water.  Inmiddels bestaat in Nederland tien van dit soort corridors.
De totale waarde van de het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 bedraagt € 4 miljard voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. De andere helft komt van de overheid. Andere voorbeelden uit het Innovatiecontract zijn het ontwikkelen van een autogordel voor zwangere vrouwen, het verbeteren van de werking van medicijnen tegen kanker en het efficiënter zuiveren van water met gebruik van minder chemicaliën.

Bron: Ministerie van I&M>