Overdiepse polder in aanleg. Voor het project In totaal is er ongeveer 3,3 miljoen m3 grond verplaatst

Overdiepse Polder is af

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 september officieel de terpen in de Overdiepse Polder opgeleverd. Daarmee is een einde gekomen aan het megaproject Overdiepse Polder, waaraan binnen het kader van het Ruimte voor de Rivierprogramma vijftien jaar is gewerkt.

De achtergrond van het project was het verhogen van de waterveiligheid. Dorpen en steden langs de Bergsche Maas zouden bij extreem hoogwater gevaar lopen. De Overdiepse Polder is vanaf nu ingericht als waterbergingsgebied en kan bij extreem hoogwater maar liefst 9 miljard liter Maaswater bergen. Naar verwachting komt deze situatie gemiddeld eens in de 25 jaar voor. Door de rivierverruiming wordt de waterstand op de Bergsche Maas verlaagd met 27 cm, waardoor het gebied stroomopwaarts, inclusief de stad Den Bosch, beschermd blijft tegen hoogwater. Bijzonder van het project is de aanleg van terpen, overigens een initiatief van de plaatselijke bewoners. Van de achttien boerderijen in de Overdiepse Polder bleven er acht over, op een terp met nieuwe huizen en stallen. De overige bewoners stopten of zetten hun bedrijf elders voort.

De rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de 34 Ruimte voor de Rivierprojecten van Rijkswaterstaat en is gerealiseerd door waterschap Brabantse Delta.

Zie ook www.ruimtevoorderivier.nl>