Opwekking duurzame energie langs Noord-Hollandse snelwegen

Het Rijk, de provincie en de gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat om de snelwegen A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de snelwegen A1 en A2.
In het komende jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de twaalf omliggende gemeenten (Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen) en Liander gezamenlijk welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat hebben de publieke partijen afgesproken in de intentieverklaring die zij hebben ondertekend.
Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie.
De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, volgens Rijkswaterstaat een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie. Deze beschrijft hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het beschikbaar stellen van ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.
Vanaf het voorjaar 2022 heeft Rijkswaterstaat een vooronderzoek gedaan naar hoe geschikt de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland is. Hieruit blijkt zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond.
De volgende stap is dat kansrijke locaties beter worden onderzocht, waarbij goede communicatie en betrokkenheid met omwonenden een grote rol speelt. Rijkswaterstaat verwacht dat het onderzoek een jaar gaat duren en eind 2023 wordt afgerond.
Het onderzoek gebeurt overigens in het kader van het OER-Programma(externe link) (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met dit rijksbrede programma stelt het Rijk haar vastgoed beschikbaar voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dit gebeurt wanneer gemeenten en provincies hier een verzoek voor doen.

Rijkswaterstaat voert inmiddels al een aantal pilotprojecten in Nederland uit. Zo wil de organisatie ervaring opdoen hoe het opwekken van energie langs snelwegen het beste kan worden aangepast. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de snelweg A7, bij vier knooppunten: Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is onder andere gekeken naar de kosten van energieopwekking, inpassing in het landschap en verkeersveiligheid.

Een zonnepanelenveld in Flevoland, bij Knooppunt Almere (Foto: Rijkswaterstaat)

Meer>