Opnieuw grote strandsuppletie nodig op Ameland

Het strand op Ameland heeft in de omgeving van paal 2 last van sterke erosie. Daardoor is het strand een stuk smaller en lager geworden. In 2019 bracht Rijkswaterstaat ongeveer 2,5 miljoen m3 zand aan tussen paal 1 en paal 4. Vlakbij paal 2 is dit zand weer verdwenen.
Daarom gaat Rijkswaterstaat in het najaar van 2023 opnieuw een grote strandsuppletie uitvoeren. Daarmee wordt bijna miljoen m3 nieuw zand aangebracht. Tot die tijd is de kans op duinafslag tijdens hoogwater en stormen verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en het gebruik van het strand.

Dat de kust ter hoogte van strandovergang van Hollum/paal 2 sterk erodeert past volgens Rijkswaterstaat bij de verwachtingen. De snelheid waarmee dit afgelopen twee jaar is gebeurd, is echter hoger dan verwacht. Waarschijnlijk hebben de stormen van het voorjaar 2022, die zorgden voor veel verhoogde waterstanden, hieraan bijgedragen. De suppletie in 2023 zal daarom nog groter zijn dan die in 2019.

Veel meer bij Rijkswaterstaat>