Opening online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Foto: Rijkswaterstaat

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, liggen in de Nederlandse grond en waterbodem nog ontplofbare oorlogsresten. Deze liggen verspreid over het hele land. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. Deze kennis kunnen gemeenten dan gebruiken om de uitvoering van de werkzaamheden in de bodem veilig te kunnen doen.
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat oorlogsresten geen risico vormen voor de openbare orde en veiligheid. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) voert de mogelijke ruiming uit. Het doel van het Kenniscentrum OO is vooral het maken van een afwegingskader voor gemeenten. De gemeenten kunnen dan een beslissing nemen over het wel of niet ruimen van ontplofbare oorlogsresten.
Hierbij spelen onder andere het soort explosief, de ligging en de uitvoering van werkzaamheden een rol. Ook laat het kenniscentrum onderzoek doen, om zo de extra kennis die nodig is voor het afwegingskader op te doen. Daarnaast doet het kenniscentrum aan kennisuitwisseling. Dit gaat over vragen als: Wanneer ga je over tot ruiming? Hoe is de financiering geregeld? Welke wetten zijn van toepassing?
De website en helpdesk vormen hét centrale punt voor gemeenten, voor informatie over ontplofbare oorlogsresten. Het Kenniscentrum OO is op 14 september 2021 live gegaan. De website krijgt de komende periode een uitbreiding met onder meer onderzoeksresultaten en actuele ervaringsverhalen. Meer weten? Neem een kijkje op de website van het kenniscentrum(externe link).
Rijkswaterstaat beheert het kenniscentrum, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rijkswaterstaat>