Opening nieuwe vaarweg via de Roggebotbrug

3 apr 2023 – Zaterdag 1 april is de vaarweg via het beweegbare deel van de Roggebotbrug in Kampen geopend. Hiermee is de Roggebotbrug voor zowel scheepvaart als wegverkeer in gebruik. Afgelopen drie weken is met vakmanschap, goede coördinatie en een uitgedachte fasering in een korte periode veel werk verzet. In het project N307 Roggebot-Kampen is volgens planning de feestelijke mijlpaal behaald, het openen van de vaarweg.
Combinatie Roggebot, bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik, voert het project uit in opdracht van provincie Flevoland, Provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ingebruikname van de brug is onderdeel van de transitie van het watersysteem ten behoeve van hoogwaterveiligheid van het IJsseldeltaprogramma. Hiernaast ontstaat er een betere doorstroom voor verkeer en scheepvaart bij de Roggebotbrug.
Op 13 maart 2023 is de nieuwe brug in gebruik genomen voor wegverkeer. Hiermee is de laatste functie van de Roggebotdam, wegverkeer N307, komen te vervallen en is gestart met de ontmanteling van de dam.
In totaal is er meer dan acht meter verdiept ter plaatse van de Roggebotdam, waarbij meer dan 35.000 m3 aan grond en zand is verzet om op het laagste punt van -6 m NAP uit te komen. Naast baggeren en droog grondverzet zijn ook de laatste werkzaamheden verricht aan de Roggebotbrug om de beweegbare brug in gebruik te nemen. Tot slot is het watersysteem en de vaarweg ingericht en gereedgemaakt voor de vaarweg. Dit is gedaan door bodembescherming met zinkstukken aan te brengen en alle remming- en geleidwerken te plaatsen voor de geleiding van scheepvaart.
Nu de nieuwe vaarweg in gebruik is, is de bestaande Roggebotsluis buiten gebruik gesteld. De komende periode wordt de sluis verwijderd en aansluitend wordt de vaarweg en het bodemprofiel onder het vaste deel van de Roggebotbrug gerealiseerd. Naar verwachting is het project eind 2023 gereed.

Foto: Mobilis

Mobilis>