Opdracht voor de bouw van het meest ecologische windpark tot nu toe

Offshore installatieschip Boreas (Foto: Van Oord)

22 december 2023 – Ecowende heeft Van Oord opdracht heeft gegeven voor de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. (Ecowende is een joint venture van Shell en Eneco). Van Oord is als aannemer van Ecowende verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de funderingen. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines aanleggen en verbinden. Tot slot zal Van Oord het transport en de installatie van de windturbines op zee verzorgen.
De doelen op het gebied van duurzame energie kunnen volgens de betrokken partijen alleen worden gehaald als er wordt geïnvesteerd in offshore windenergie. Daarbij is echter een belangrijke voorwaarde dat er wordt gebouwd in harmonie met de natuur. Dat betekent niet alleen dat de negatieve impact van offshore windparken zo veel mogelijk moet worden beperkt, maar ook dat er ecologische maatregelen worden geïmplementeerd waardoor windparken een netto positieve impact hebben. Ecowende en Van Oord gaan hun krachten bundelen voor het uitvoeren van diverse innovaties en grootschalige mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen.

Van Oord zal het nieuwe offshore installatieschip Boreas, dat momenteel wordt gebouwd, inzetten voor het transport en de installatie van de fundaties en turbines. Om het geluid van de bouw van het windpark te minimaliseren, zal een alternatieve installatiemethode worden gehanteerd voor de fundaties. Met behulp van een vibrohamer, die gebruik maakt van trillingen, worden de monopiles tot de gewenste diepte geheid. Dit is de eerste keer dat deze innovatieve techniek op een dergelijke grote schaal wordt ingezet bij een Nederlands offshore windpark. Van Oord’s kabellegger Nexus zal worden ingezet voor de installatie van de verbindingskabels tussen de windturbines.
Er moet scour protection worden aangebracht om aantasting door erosie te voorkomen.

Het windpark van Ecowende (Hollandse Kust (west) kavel VI) komt ongeveer 53 kilometer uit de kust bij IJmuiden. Het krijgt een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 760 MW, waarmee 3 procent van de huidige Nederlandse elektriciteitsbehoefte wordt vergroend. Ecowende verwacht dat het windpark in 2026 volledig operationeel is.

Meer bij Van Oord>