Van Oord/BAM: opdracht containerterminal Costa Rica

11 oktober 2013 – Een consortium, gevormd door Van Oord en BAM International, heeft opdracht verworven voor het ontwerp en de bouw van fase 2A van de nieuwe containerterminal voor APM Terminals in Moín, Costa Rica. De totale contractwaarde bedraagt € 340 miljoen, vrijwel gelijkelijk verdeeld tussen Van Oord en BAM International. Het consortium zal dit project in ongeveer drie jaar voltooien. Het consortium is verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe terminal en de vaarweg. De werkzaamheden omvatten voor Van Oord de bouw van een 1,5 kilometer lange golfbreker van rotsblokken, landaanwinning ter grootte van 40 hectare, evenals de grondverdichting van dit terrein en het uitbaggeren van het toegangskanaal en de zwaaikom. Van Oord zal een sleephopperzuiger, een cutterzuiger en materieel voor het installeren van steen inzetten.
BAM International verzorgt de bouw van de 650 meter lange kademuur, evenals de terreinverharding, bijbehorende gebouwen en alle nutsvoorzieningen.

Bron: Van Oord>