Opdracht eerste fase van de verbreding Yangtzekanaal

19 juni 2023 – Na de zomer begint de aannemerscombinatie Van Oord, Hakkers en De Klerk aan de bouw van de sleperskade in het Yangtzekanaal, in de haven van Rotterdam. Daartoe zijn op 19 juni de contracten ondertekend met het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om 500 meter kademuur; goed voor twaalf ligplaatsen.
Van Oord, Hakkers en De Klerk bouwen de nieuwe sleepbotenkade direct bij de entree, aan de zuidkant van het Yangtzekanaal, dicht bij de grootste containerterminals. Naast de aanleg van 500 meter kademuur in de vorm van een combiwand, is de combinatie verantwoordelijk voor het verwijderen van het bestaande bodem- en oeverbescherming, de aanleg van nieuwe bodembescherming en het baggeren van ongeveer 800.000 m3 zand en klei voor de verbreding van het kanaal en het vrij baggeren van de nieuwe kade.
In het voorjaar 2025 is de oplevering gepland.

Yangtzekanaal (Foto: Van Oord)

Meer bij Van Oord>