Opdracht 3D-scans en modellen van Zuid-Hollandse tunnels

Rijkwaterstaat heeft aan ingenieursbureau Movares de opdracht gegund voor het maken van 3D-scans en 3D-modellen voor 5 tunnels in Zuid-Holland.

Een 3D-model is een eerste aanzet om te komen tot een zogeheten digitale tweeling. Hiermee kunnen medewerkers van Rijswaterstaat en de aannemer virtueel in een tunnel om alle details te bekijken, zonder dat zij er daadwerkelijk in moeten en de tunnel moet worden afgesloten voor verkeer.

De opdracht voor het maken van een 3D-model komt na goede ervaringen hiermee bij de renovatie van de Heinenoordtunnel in de snelweg A29. De vijf  tunnels waarvoor nu een model wordt gemaakt zijn de Drechttunnel, de Noordtunnel, de eerste en tweede Beneluxtunnel, de Sijtwendetunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Deze tunnels worden vanaf 2025 gerenoveerd.

Dat betekent dat er veel onderzoek en voorbereiding nodig is om goed in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Voorheen was daarvoor een fysiek bezoek aan de tunnel nodig en moest een tunnelbuis altijd worden afgesloten. Met een 3D-model kan dat vanachter een bureau. Dat scheelt hinder voor gebruikers én tijd voor Rijkswaterstaat en de aannemer. Zo hebben tijdens de aanbesteding van de renovatie van de Heinenoordtunnel virtuele rondleidingen in de tunnel plaatsgevonden, in verband met de coronamaatregelen.

De tunnelbuizen en alle dienstgebouwen worden handmatig door Movares gescand, zodat ook het tunneldak en de kleinste details van het object worden meegenomen. De situatie buiten de tunnel, de dienstwegen, op- en afritten en terreinen, worden vastgelegd met een vliegtuig, voorzien van LIDAR-technologie (LIDAR is een combinatie van de woorden LIght en RaDAR). Deze apparatuur kan ook door bomen en struiken heen scannen.

Ter voorbereiding op de scans werkt Movares een ‘minderhinderplan’ uit, zodat de weggebruiker tijdens het scannen van de tunnel zo min mogelijk hinder ervaart. Begin 2022 worden de eerste van de vijf tunnels in Zuid-Holland gescand.

Foto: Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>