Oorzaak falen bouwkuip Julianakanaal onderzocht

16 januari 2024 – Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de oorzaak van het falen van de bouwkuip op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht. De drooggelegde bouwkuip is in februari 2023, twee maanden na start van het werk, volgelopen. De conclusie is dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden, die uiteindelijk heeft geleid tot onderloopsheid van de damwand (een stroming van water door en/of onder de damwand door). De bouwkuip is binnen zeven minuten volgestroomd met kanaalwater.
Belangrijkste doel van het onderzoek was om te leren van deze situatie en het voorkomen hiervan in toekomstige (deel)projecten. Deltares heeft voor het onderzoek metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen geanalyseerd en concludeert hieruit dat het water vanaf de kanaalzijde onder de damwand is doorgelopen (onderloopsheid). Dit proces is mogelijk gestart door een lek in de wand, mogelijk veroorzaakt door uit het slot gelopen of beschadigde damwanden. Na het ontstaan van de wel is de wand door de waterdruk bezweken. De aanleiding voor optreden van dit faalmechanisme kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld.
Op het Julianakanaal zal veilig en verantwoord de bouwkuip verwijderd moeten worden. Ook zal het verruimingswerk afgerond moeten worden. Rijkswaterstaat is in gesprek met de omgeving en de gebruikers van het kanaal.
Het Julianakanaal is een belangrijke levensader voor veel grote en kleine bedrijven en de scheepvaart. Over een lengte van 26 km is het Julianakanaal op verschillende plekken vanaf 2012 verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart. Het laatste stuk waar verruimd moet worden, is het traject van drie kilometer tussen Berg en Obbicht.

Deltares>