Oorzaak dijkafschuiving bij Reeuwijk bekend

Op 26 juli 2021 is onverwacht een dijk afgeschoven in de Middelburg en Tempelpolder bij Reeuwijk. Door de dijkafschuiving is het water uit de sloot de polder ingestroomd. Onderzoek, uitgevoerd door Deltares, geeft aan dat er niet één aanwijsbare oorzaak is, maar dat het om een combinatie van factoren gaat. Het onderzoek is uitgevoerd door Deltares.
In het onderzoek, dat in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland is uitgevoerd, staat dat er meerdere mogelijke oorzaken gevonden zijn die aan de afschuiving hebben bijgedragen. De dijk in de Middelburg en Tempelpolder is een typische polderkade. Allereerst heeft de ongunstige bodemopbouw een grote rol gespeeld bij de afschuiving. De ondergrond bestaat uit een dik veenpakket met daaronder een specifieke slappe kleilaag. Hierdoor is de dijk gaan zakken. Om de verlaging te compenseren werd de dijk in 1994 versterkt door een kleiophoging. Dit heeft de stabiliteit van de dijk verminderd en de verzakking versneld. Als gevolg van de inzakking is er in de loop van de jaren scheurvorming in de bodem van de sloot ontstaan. Hierdoor raakte de dijk nog instabieler, waardoor deze uiteindelijk is afgeschoven.

Naast scheurvorming hebben gas in het veen en droogte over meerdere jaren mogelijk bijgedragen aan het afschuiven van de kade. Verder wordt als een van de mogelijke oorzaken dierlijke graverij uitgesloten. Vorig jaar september werd bij de voorlopige eerste uitkomsten van het onderzoek al aangegeven dat de rivierkreeften niet de oorzaak konden zijn, omdat de afschuiving daarvoor veel te diep was.
Nu de oorzaken bekend zijn en het onderzoek is afgerond gaat Rijnland aan de slag met het dijkherstel in de Middelburg en Tempelpolder. Ze nemen de inzichten uit het onderzoek mee in de volgende toetsronde van de waterkeringen en het prioriteren van de werkzaamheden. De afgeschoven dijk wordt hersteld en Rijnland zorgt ervoor dat de dijk weer stabiel is en vervolgens over de hele lengte weer op hoogte wordt gebracht.

Foto: Deltares

Deltares>