Ontwerpen Icoon Afsluitdijk onthuld

2 september 2016 – Met de onthulling van een eerste ‘Spiegelsteen’ in de dijk hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerden Kielstra van de provincie Friesland en Loggen van de provincie Noord-Holland op2 september in Breezanddijk het startschot gegeven voor het project Icoon Afsluitdijk. Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers, technici en ontwikkelaars onthulden de ontwerpen die vanaf dit en volgend jaar bijdragen aan de waarde van de dijk als internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design.

Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk de komende jaren. Er komen onder meer nieuwe keersluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Rijk en regio hebben deze gelegenheid aangegrepen om ook initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, natuurontwikkeling en duurzame energie de ruimte te geven. Studio Roosegaarde versterkt de cultuurhistorische waarde van de dijk en maakt volgens de betrokken partijen nieuwe koppelingen tussen mens en landschap.

Voor het project Icoon Afsluitdijk is € 13 miljoen euro beschikbaar, betaald door de ministeries van IenM en OCW en de partners in de regio, de provincies Friesland en Noord-Holland. Het overgrote deel van de kosten gaat naar de partij(en) die de openbare aanbesteding winnen. Voor de totale versterking van de Afsluitdijk is een budget gereserveerd van € 831 miljoen.

Veel meer op de website van het ministerie van I&M>