Ontwerp-tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen

18 juni 2014 – Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het ontwerp-tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen ondertekend. Het traject van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Beekbergen wordt verbreed met extra rijbanen tussen de in- en uitvoegstroken.
Tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen wordt aan beide zijden van de A1 een extra rijstrook gemaakt die bestemd is voor in- en uitvoegend verkeer. Daardoor stroomt het verkeer beter door. Ook op knooppunt Beekbergen stroomt het verkeer niet goed door. Om verkeer van de A1 uit de richting Deventer beter te laten doorstromen naar de A50 richting Arnhem wordt er een fly-over gemaakt. Deze komt in de plaats van de huidige verbindingslus. Als gevolg van deze fly-over zijn er ook aanpassingen nodig aan de westzijde van de A50 waar de fly-over op de A50 uitkomt. Daar komt een extra rijstrook. Op een deel van het wegvak Apeldoorn-Zuid – knooppunt Beekbergen, op de verbindingsweg vanuit Zwolle richting Amersfoort en op een deel van de nieuwe verbindingsweg vanuit Deventer richting Arnhem komt geluidsarm asfalt in de vorm van tweelaags ZOAB.
Met het project is 36 miljoen euro gemoeid. De werkzaamheden starten in 2016.

Bron: Rijkswaterstaat>