Ontwerp-funderingsaanpak Provincie Fryslân

Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben op 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage gelegd. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en gedeputeerde staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Tot en met 15 oktober 2022 kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 nemen Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en de zeven gemeenteraden een definitief besluit over de funderingsaanpak.
Woningeigenaren in het Friese Veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de fundering. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de zeven gemeenten willen in het Friese veenweidegebied woningeigenaren bijstaan om funderingsproblematiek te voorkomen en op te lossen. Daarvoor is  deze ontwerp-funderingsaanpak opgesteld. Gemeenten zijn in het voortraject actief betrokken bij het opstellen van de ontwerp-aanpak die nu via de provincie ter inzage is gelegd.
De komende periode wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. De Funderingstafel, onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van gemeente Weststellingwerf, bestaat uit zes woningeigenaren en een woningcorporatie.
Daar waar nodig, wordt de ontwerp-funderingsaanpak aangepast. Vervolgens wordt de funderingsaanpak, het advies van de Funderingstafel met een reactie daarop en de reactienota op de zienswijzen naar Provinciale Staten van Provincie Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden gestuurd. Zij nemen hierover eind 2022 een besluit.

Illustratie: Veenweidegebied Fryslân (Bron: Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân

Meer bij Provincie Fryslân>