Ontwerp Brede Groene Dijk onderworpen aan superstorm

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares testen onderzoekers het ontwerp van de Brede Groene Dijk. In deze Deltagoot kunnen zij er golven met stormkracht op los te laten. De dijk tussen Kerkhovenpolder en de Duitse Grens wordt versterkt volgens een nieuw ontwerp, dat het gebruik van circulaire klei mogelijk maakt. Deze Brede Groene Dijk krijgt een flauw talud met grasbekleding en bestaat uit lokaal gewonnen en gedroogd slib, afkomstig uit de Eems-Dollard. Dit ontwerp wordt momenteel getest.De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking.
De 150 ton klei met graslaag voor deze proef komt van de dijk langs de Dollard in Groningen en van de dijk bij Blija in Friesland. Hier zijn blokken klei uitgehaald van 2 bij 2 meter. Uiteraard zijn de gaten in de dijken direct weer gevuld met klei, voor de veiligheid. Met die blokken zijn in de Deltagoot twee stukken dijk nagebouwd van 8 meter hoog. De reden dat ook de Friese klei wordt getest is om te ontdekken hoe lang dit dijkstuk nog mee kan.
De resultaten van de proeven zijn dit najaar bekend. De volgende stap is de aanleg van één kilometer Brede Groene Dijk. Dit gebeurt in 2022. Blijkt deze versterking na een aantal jaren in de praktijk te voldoen, dan wordt de hele dijk van 12,5 kilometer tussen de Kerkhovenpolder en Duitsland op deze manier aangepast. Voor de versterking van de totale dijk is circa 1,7 miljoen kubieke meter klei nodig, dat uit de directe omgeving kan worden gehaald. Als de proef succesvol is, dan levert dat ook veel voordeel op voor de totale dijkversterkingsopgave van Nederland.

Samenwerking
Het onderzoek is een initiatief van Waterschap Hunze en Aa’s. De EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen, de project overstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), en Wetterskip Fryslân. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de belangrijkste financier en adviseert over het onderzoek.

Hunze en Aa’s>