Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok

De colleges van Amsterdam en Ouder-Amstel stemden in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022. Het plan hoort bij het (wijzigings)tracébesluit Zuidasdok en maakt het plaatsen van extra geluidschermen langs de A10 Zuid mogelijk.

Het inpassen van het Tracébesluit Zuidasdok (en de daaropvolgende wijzigingstracébesluiten) in een bestemmingsplan is wettelijk verplicht. Vanaf 8 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage.

In 2016 is, bijna tegelijk met het tracébesluit, het bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat kort gezegd de vernieuwing van station Amsterdam-Zuid en het plaatsen van tunnels in de snelweg A10 ter hoogte van het station. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt bestaat uit de overige delen van het tracébesluit, met name de twee knooppunten: De Nieuwe Meer en Amstel.

Naast de inpassing van het tracébesluit maakt het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 een aantal extra geluidschermen mogelijk op grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Deze geluidsschermen staan niet in het tracébesluit uit 2016 of in de wijzigingstracébesluiten daarna. Ook staan ze niet in het wijzigingstracébesluit(externe link) dat op 30 november 2022 ter inzage ging, omdat het gaat om geluidschermen die niet wettelijk verplicht zijn.

Illustratie: Rijkswaterstaat

Meer bij Rijkswaterstaat>