Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust is aan het versnellen. Dat melden wetenschappers van de TU Delft in een nieuwe studie. Uit een uitgebreide analyse van de metingen van acht getijdestations langs de Nederlandse kust (onder meer die van Maassluis, Delfzijl en Vlissingen) blijkt dat de gemiddelde zeespiegelstijging – sinds midden jaren negentig – 2,7 ± 0,4 millimeter per jaar is. In vergelijking tot de zeventig jaar daarvoor is dat een significante stijging van 1,0 ± 0,5 mm/jaar.

Het is voor het eerst dat een significante versnelling ontdekt is in data van getijdestations langs de Noordzee. Wel verschilt de versnelling per station. Zo neemt de zeespiegelstijging twee keer zo snel toe in de Waddenzee. Volgens Riccardo Riva, die in het dagelijks leven onderzoek doet naar de interactie tussen het dynamische gedrag van de aarde en veranderingen in de zeespiegel fluctueren metingen van de zeespiegel in een getijdestation gaan – als je het hele jaar in ogenschouw neemt – behoorlijk. Dat komt onder meer door veranderingen van de wind, de luchtdruk en door het getij. Met dat in het achterhoofd ontwikkelden de onderzoekers uit Delft een nieuwe methode die gebruik maakt van informatie over de wind, de luchtdruk en de getijden. Zo kon ruis uit de metingen worden gefilterd en konden ze het lange-termijn oceanografisch signaal van de zeespiegel verkrijgen.
Vervolgens pasten Riva en collega’s de methode toe op meetreeksen van honderd jaar. Tegelijkertijd toonden zij aan dat er ook een versnelling gevonden kan worden in kortere reeksen van tenminste veertig jaar als de meetreeks doorloopt tot twintig na de versnelling.
Een gedetailleerde analyse van de metingen aan acht getijdenstations langs de Nederlandse kustlijn maakt duidelijk dat de gemiddelde zeespiegelstijging – sinds het midden van de jaren negentig – 2,7 ± 0,4 millimeter per jaar bedraagt. De bevindingen van Riccardo Riva en collega’s zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Environmental Research Letters.

Meer bij TUDelft>