Onderzoek zonne-energie langs spoor en snelwegen

17 april 2023 – Het Rijk, provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek onderzoeken samen de mogelijkheden om langs de snelwegen A1, A6 en het spoor hernieuwbare energie op te wekken. Er wordt gekeken wat er aan grootschalige opwek mogelijk is via zonnepanelen.
Het onderzoek gebeurt in het kader van het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Mogelijke opties zijn het plaatsen van zonnepanelen in de bermen, op de geluidsschermen of op naastgelegen open stukken grond.
Na Zon langs de A7 en Energieroute Noord-Holland gaan provincie Noord-Holland, het Rijk, ProRail en regio de mogelijkheden onderzoeken in het zuidoostelijk gedeelte van Noord-Holland. Op andere trac├ęs van snelwegen in Nederland is al ervaring opgedaan en zijn plannen voor soortgelijke ontwikkelingen in een vergevorderd stadium, zoals langs de A6 in Flevoland en langs de snelweg A37 in Drenthe.
De gebieden langs en tussen de A1, A6 en het spoor zijn onderdeel van de zoekgebieden in de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Gooi en Vechtstreek. Het Rijk, de provincie, de gemeenten van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, ProRail en Liander werken samen aan de voorverkenning. Het vooronderzoek zal kansen, randvoorwaarden en beperkingen in beeld brengen voor het opwekken van zonne-energie. Het onderzoek duurt een half jaar. Daarna volgt een verdere verkenning van de kansrijke locaties langs de snelwegen en het spoor.

A1 Muiden van boven (Foto: John Gundlach)

Meer bij Rijkswaterstaat>